^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

2019

Tuesday, 10 December 2019

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT

РОЗВИТОК ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Роганов Володимир Петрович,

начальник відділу супроводу дистанційного навчання ІОЦ ГЦІТ КНТЕУ

Стратанович Тетяна Едуардівна,

провідний спеціаліст відділу супроводу дистанційного навчання ІОЦ ГЦІТ КНТЕУ
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

 

Введення. В Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) винаходяться та вдосконалюються інноваційні методи навчання. В 2018-2019 н.р. в сфері трансформації інформаційного корпоративного простору впроваджена сучасна версія Moodle 3.5.1. системи дистанційного навчання (СДН) КНТЕУ. За технічне, апаратне, програмне забезпечення відповідає відділ супроводу СДН КНТЕУ [1]. Створена єдина корпоративна пошта для структурних підрозділів, викладачів та студентів з доменом knute.edu.ua. Використовується поштовий сервіс Microsoft Office 365. За власним поштовим акаунтом викладачі та студенти зареєстровані в оновленій версії СДН КНТЕУ  Moodle 3.5.1.

 

Мета роботи. На даний час діюча СДН КНТЕУ – це потужна відкрита система, основною метою якої є підтримка очного та заочного навчання.

 

Матеріали та методи. За досвідом очно-дистанційний метод навчання на базі СДН є найбільш ефективним. На Головній сторінці СДН КНТЕУ [2]  представлений список всіх діючих дистанційних курсів з дисциплін, відсортованих по факультетах та кафедрах. Кожна навчальна дисципліна має відповідний дистанційний курс (ДК), який має бути повним електронним навчально-методичним комплексом дисципліни (НМКД). Ідеологія СДН полягає в тому, що дисципліна та  дистанційний курс – єдине  та неподільне ціле. Для викладача дистанційний курс – це структуроване висвітлення професійної навчальної роботи та рівня кваліфікації. Викладач особисто підтримує власний дистанційний курс в актуальному стані. Викладач використовує матеріали ДК на очних заняттях, а також проводить очні залікове та екзаменаційне тестування. Для студента дистанційний курс має стати основним середовищем  для  самостійної роботи з підготовки до занять та іспитів. Вивчаючи дистанційний курс дисципліни, студент усвідомлює повну структуру та обсяг навчальних матеріалів дисципліни, може ефективно розподілити час для навчання.  В СДН створена єдина тестова база КНТЕУ  в ядрі системи Moodle, в якій встановлені тести всіх дисциплін, та з якої формуються тести для самопідготовки та заліково-екзаменаційні тести для дистанційних курсів, а також кваліфікаційні екзамени.

 

Результати та обговорення. Відділ супроводу СДН проводить консультативну допомогу викладачам по наповненню дистанційних курсів та використанню в навчальному процесі. Розроблений рекомендований план дистанційного курсу (поєднаний єдиним педагогічним сценарієм набір матеріалів). Проводяться  курси підвищення кваліфікації, майстер-класи  та методичні семінари для науково-педагогічних працівників КНТЕУ з метою  формування у  викладачів теоретичних знань та набуття ними практичних навичок роботи в СДН Moodle 3.5.1. для розробки, вдосконалення, управіння та використання у навчальному процесі власних дистанційних курсів відповідних дисциплін. Створений навчальний курс «Методика створення дистанційного курсу для викладачів КНТЕУ» з прикладами, в якому теоретичні роз’яснення традиційно представлені у вигляді ресурсів сторінка, книга та відеоролики.

 

Висновки. Досвід використання різних методів та форм навчання показує, що комплексне очно-дистанційне навчання як студентів, так і викладачів є дійсно максимально ефективне та працездатне на базі СДН КНТЕУ Moodle.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Режим доступу:  http://dist.knute.edu.ua/
  2. Режим доступу:  http://ldn.knute.edu.ua/

 

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT...

 

 

Read more

Tuesday, 01 October 2019

Статистика

Read more