^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player
Назва тесту Викладач Кількість питань Дисципліна
 Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності   150 +
Product placement Гамова І.О. 245 +
WEB-дизаин i WEB-програмування Шклярський С.М. 532 +
WEB-дизайн i WEB-програмування  Котенко Н.О. 122 +
Web-дизайн та Web-програмування Жирова Т.О. 122 +
Адміністративне право (ЗНО)   40 +
Алгоритми та структури даних Цензура М.О 92 +
Аналiз господарськоi дiяльностi Барабаш Н.С., Комiрна О.В. 499 +
Аналiз програмного забезпечення Зайцев Є.О. 59 +
Антикризове управління підприємством. Діагностика потенціалу виживання підприємства(T2.4) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Контроль за виконанням антикризової програми підприємства(T3.3) Лановська Г.І. 30 +
Антикризове управління підприємством. Концептуальні положення діагностики кризового стану підприємства(T2.1) Лановська Г.І. 20 +
Антикризове управління підприємством. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства(T2.2) Лановська Г.І. 30 +
Антикризове управління підприємством. Сутність та методологічні засади антикризового управління підприємством(T1.2) Лановська Г.І. 29 +
Антикризове управління підприємством. Сутність та методологія дослідження кризових явищ в діяльності підприємства(T1.1) Лановська Г.І. 40 +
Антикризове управління підприємством. Теоретичні основи формування антикризової програми підприємства(T3.1) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Теорія та методологія діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства(T2.3) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Фінансово-економічні аспекти підготовки та проведення окремих антикризових заходів підприємства(T3.2) Лановська Г.І. 25 +
Архітетектура комп'ютера   161 +
Аудит Заремба О.О., Романенко О.А. 499 +
Бази даних Демідов П.Г. 147 +
Безпека програм та даних  Столярчук I.О. Палагута К.О. 50 +
Бізнес-планування   500 +
Білково-вуглеводна молочна сировина   30  
Бренд менеджмент Чікусова М.Ю. 198 +
Бренд-менеджмент Чимусова М.Ю. 200 +
Будівельні товари   60  
Бухгалтерський облік Сопко О.В. , Кузуб М.В., Августова О.О. 197 +
Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах Костюченко В.М., Мошковська О.А. 100 +
Бухгалтерський облік в торгівлі Шаповалова А.П. 98 +
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності Задніпровський О.Г. 99 +
Гiгieна та санiтарiя Вeжлiвцева С.П. 139 +
Господарське право Нескороджена Л.Л., Головачова А.С. 150 +
Гроші і кредит   242 +
Державний фiнансовий контроль органiзацiй та установ Мiняйло В.П., Нежива М.О. 499 +
Дизайн в рекламі Алданькова Г.В. 200 +
Дискретнi структури  Палагута К.О. 50 +
Ділові Переговори Бучацька І.О. 101 +
Договірне право Головачова А.С. 120 +
Дослідження операцій Роскладка А.А 500 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку споживчих товарів та послуг (T5) Богославець Г.М. 24 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Інфраструктура споживчого ринку та її розвиток (T6) Богославець Г.М. 41 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Методологічні основи дослідження та регулювання споживчого ринку (T2) Богославець Г.М. 28 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Теоретичні засади функціонування ринку товарів та послуг (T1) Богославець Г.М. 34 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Управління формуванням пропозиції на споживчому ринку (T4) Богославець Г.М. 24 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Формування попиту на споживчі товари та послуги (T3) Богославець Г.М. 30 +
Економiка торгiвлi  Новiкова Н.М. 150 +
Економiчний аналiз Гоцуляк В.Д., Пилипчук_Н.М. 499 +
Економiчний аналiз Гоцуляк В.Д., Пилипчук Н.М. 269 +
Економіка підприємства   193 +
Економіка підприємства Адрєєва В.Г., ст.викл. Блаженко С.Л 266 +
Економіка підприємства (н.ред)   434 +
Економіка підприємства торгівлі   794 +
Економіка праці і соціально трудові відносини   224 +
Економіка та фінанси підприємства. Виробнича потужність підприємства(T5) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Виробнича програма підприємства(T4) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Доходи та цінова політика підприємства(T11) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Ефективність  діяльності та методичні засади її оцінки(T13) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Капітал та фінансові ресурси підприємства(T9) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Конкурентоспроможність підприємства(T15) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Майнові ресурси (активи) підприємства(T8) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Підприємство в соціально-орієнтовній ринковій економіці(T1) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Планування діяльності підприємства(T2) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції(T10) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Продукція підприємства(T3) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Ресурсний потенціал підприємства(T6) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств  в процесі розвитку(T16) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 1. Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економіці Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 10. Фінансові ресурси (капітал підприємства) Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 11. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції Мельник В. 40 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства Мельник В. 22 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 14. Ефективність  діяльності та методичні засади її оцінки Мельник В. 27 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 15. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки Мельник В. 26 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 16. Конкурентоспроможність підприємства Мельник В. 25 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств  в процесі розвитку Мельник В. 25 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 18. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність. Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 2.Напрями діяльності підприємства  Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 3 Планування діяльності підприємства  Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 4. Продукція підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 5. Виробнича програма підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 6. Виробнича потужність підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 7. Ресурсний потенціал підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 8. Трудові ресурси  підприємства Мельник В. 35 +
Економіка та фінанси підприємства. Трудові ресурси підприємства(T7) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства(T12) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки(T14) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства.Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства Мельник В. 30 +
Економічна безпека підприємства. Організація управління економічною безпекою на підприємстві (T3) Зубко Т.Л. 27 +
Економічна безпека підприємства. Система управління економічною безпекою підприємства (T2) Зубко Т.Л. 23 +
Економічна безпека підприємства. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємства (T9) Зубко Т.Л. 22 +
Економічна безпека підприємства. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства (T1) Зубко Т.Л. 36 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою інвестиційної діяльності (T6) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою інноваційної діяльності підприємства (T8) Зубко Т.Л. 7 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою операційної діяльності підприємства (T4) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою фінансової діяльності (T5) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління кадровою складовою економічної безпеки підприємства (T7) Зубко Т.Л. 21 +
Економічна кібернетика Мороз І.О. 500 +
Економічня теорія Хрустальова В.В. 263 +
Експертиза вина   72  
Експертиза горілки   36  
Експертиза коньяків    46  
Експертиза лікеро-горілчаних виробів   58  
Експертиза спирту   40  
Електронна комерція Баннікова С.О. 304 +
Європейське право Дешко Л.М. 437 +
Звітність підприємств Кузьменко О.П. 102 +
Інвестиційне право Тищенко Ю.В. 152 +
Інвестиційний менеджмент Вавдійчик І.М. 81 +
Інформацiйнi системи і технологii фiнансового контролю Несходовский I.С., Копотieнко Т.Ю. 100 +
Інформаційна безпека Кулаженко В.В. 500 +
Інформаційні системи і технології в економіці Пурський О.І. 328 +
Інформаційні системи і технології в обліку Зябченкова Г.В. 139 +
Каскадні таблиці стилів CSS Жирова Т.О. 58 +
Кисломолочні продукти   39  
Комерційне право Микитенко Л.А. 151 +
Конституційне право Ситніченко 260 +
Консумерське право Микитенко Л.А 149 +
Кримінальне право Шведова Г.Л. 400 +
Кримінальне процесуальне право України Попіль В.І. 400  
Лізинговий бізнес Рибак Р.І. 99 +
Логістика Зіміна А.І. 389 +
Людино-машинна взаeмодiя Жирова Т.О. 94 +
Макроекономіка   233 +
Макроекономіка   233 +
Маркетинг Лабурцева О.І. 250 +
Маркетинг Яцишина Л.К. 244  
Маркетинг   500 +
Маркетинг послуг Данілова Л.Л. 245 +
Маркетинг. T1. Основні поняття Маркетингу та ринку Суслова Т. О. 68 +
Маркетингова товарна політика Ткаченко Н.Б. 250 +
Маркетинговий менеджмент   147 +
Маркетингові дослідження Мельникович О.М. 249 +
Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю   179 +
Маркетингові дослідження для магістрів Яцишина Л.К. 197 +
Маркетингові комунікації Бучацька І.О. 248 +
Масові комунікації Юшко В.В. 199 +
Масові комунікації Юшко В.В. 199 +
Медіапланування Юсупова О. В. 236 +
Медіація Можайкіна О.С.  127 +
Менеджмент Сичова Н.В. 248 +
Менеджмент   354 +
Міжнародне економічне право Тищенко Ю.В. 152 +
Міжнародне повітряне право Дерунець Н.О. 145  
Міжнародне повітряне право Дерунець Н.О. 145 +
Міжнародне повітряне право. Тема 1:  Поняття, предмет, система та принципи міжнародного повітряного права Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 2: Правове регулювання міжнародних польотів цивільних повітряних суден. Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 3: Інституційні форми співпраці держав в сфері цивільної авіації. Міжнародна організація цивільної авіації. Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 4: Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Тема 4: Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 5: Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 6: Правове регулювання повітряних перевезень Дерунець Н.О. 25 +
Міжнародне повітряне право. Тема 7: Правове регулювання повітряного транспорту в Європейському союзі Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне приватне право Гончаренко О.М. 142 +
Міжнародне публічне право   954 +
Міжнародний бізнес Кудирко Л.П. 248 +
Міжнародний бізнес Калюжна Н.Г. 340 +
Міжнародний бізнес Лежепьокова В.Г. 210 +
Міжнародний комерційний арбітраж Гончаренко О.М. 151 +
Міжнародний маркетинг Кудирко Л.П. 248 +
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці Аванесова І.А. 229 +
Міжнародні механізми захисту прав людини Буличева Н.А. 195  
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 1, права людини в історії людства Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 10, європейська система захисту прав людини, інституційні органи Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 11, конвенції ради європи з прав людини та їхні договірні органи контролю за дотриманням Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 12, інші регіональні системи захисту прав людини: міжамериканська, африканська, міжарабська Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 13, національні механізми захисту прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 2, поняття, природа та сутність прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 3, міжнародне право прав людини та міжнародний захист прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 4, статут оон про права людини, міжнародні механізми і процедури органів оон з додержання прав людини й основних свобод Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 5, загальна декларація прав людини, нормативний зміст та юридична природа Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 6, права людини та міжнародно–правові механізми їх захисту у міжнародних пактах про права людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 7, конвенції оон з прав людини та їхні договірні органи контролю за дотриманням державами–учасницями положень конвенцій Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 8, універсальна судова система захисту прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 9, колективні права та їх захист в універсальному міжнародному праві Буличева Н.А. 15 +
Мікроекономіка Ожелевська Т. 160 +
Мікроекономіка (н.ред)   200 +
Мова розмітки HTML Жирова Т.О. 100 +
Моделювання економічних процесів Іванова О.М. 499 +
Моделювання економічної динаміки (ч.1) Гамалій В.Ф 142 +
Моделювання економічної динаміки (ч.2) Гамалій В.Ф 142 +
Моделювання та аналіз програмного забезпечення   121 +
Об'єктно-орієнтоване програмування Чернякін В.П. 148 +
Облік і звітність в оподаткуванні Уманців Г.В. 154 +
Облік на підприємствах малого бізнесу Ромашко О.М. 50 +
Операцiйний менеджмент Білявська Ю.В. 248 +
Операційні системи Харченко О.А. 190 +
Органiзацiя компютерних мереж  Шестак Я.I. 50 +
Организація роботи рекламного та ПР агетнства Мельникович О.М.  199  
Організаційна поведінка   100 +
Організація торгівлі Григоренко Т.М. 245 +
Основи журналістики  Федоришина І.Л. 95 +
Основи редагування Голік О.В. 150  
Основи реклами Чуб І.В.,Гамова І.О. 248 +
Основи товарознавства непродовольчих товарів Марчук Н.Б. 122 +
Основи товарознавства продовольчих товарів Дончевська Р.С. 101 +
Планування діяльності підприємства   196 +
Поведінка споживачів Федоришина І.Л. 236 +
Податкове право Сударенко О.В. 51 +
Порівняльне конституційне право   528  
Право міжнародних договорів Дерунець Н.О. 260  
Право міжнародних договорів. тема 1. право міжнародних договорів: загальна характеристика галузі Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 10. припинення та призупинення дії міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 11. тлумачення міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 12. правонаступництво держав щодо міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 13. питання відповідальності держав у праві міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 2. кодифікація та прогресивний розвиток права міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 3. міжнародний договір як предмет права міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 4. сторони і право на участь в міжнародних договорах Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 5. порядок укладення міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 6. реєстрація та опублікування міжнародного договору. Депозитарій Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 7. дія договору у просторі та часі Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 8. умови дійсності та недійсності міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 9. поправки та зміни до міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності  Банк Р.А. 399 +
Правове забезпечення реклами та звязків з громадськістю Микитенко Л.А. 149 +
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Тищенко Ю.В. 150 +
Прес служби Юшко В.В.  100 +
Програмування Інтернет   149 +
Програмування на боці клієнта мовою JavaScript Жирова Т.О. 33 +
Продакт плейсмент Гамова І.О 245 +
Проектний аналіз    354 +
Проектування торговельних об’єктів.  Ільченко Н.Б. 125  
Проектування торговельних об’єктів. Тема 1. Сутність і завдання проектування торговельних об’єктів  Ільченко Н.Б. 10 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 2. Визначення потреби у будівництві нового або реконструкції існуючого об’єкта Ільченко Н.Б. 38 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 3. Вивчення території та стану розвитку інфраструктури для розміщення торговельного об’єкта Ільченко Н.Б. 19 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 4. Порядок розроблення та погодження проектів торговельних об’єктів Ільченко Н.Б. 20 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 5. Об’ємно-планувальні рішення приміщень магазинів Ільченко Н.Б. 10 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 6. Проектування торговельних центрів Ільченко Н.Б. 17 +
Промисловий маркетинг Корж М.В. 248 +
Професiйна практика програмноiї iнженерiiї Зайцев E.О. 49 +
Прямий маркетинг Гурджиян К.В. 242 +
Публічні закупівлі Ткаченко Н.Б. 45  
Реклама в системі маркетингу Чикусова М.Ю. 246 +
Реклама в торгівлі  Дубовик Т.В. 144 +
Ризики в маркетингу   150 +
Ризикологiя Гамалій В.Ф 178 +
Ринок цінних паперів   535 +
Самоменеджмент Волобуев М.І. 310 +
Системний аналіз Рзаєва С.Л. 100 +
Стратегiчне управлiння Федулова Л.І. 183 +
Стратегiчне управлiння. Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління Федулова Л.І. 18 +
Стратегiчне управлiння.Тема 10. Види стратегічного управління Федулова Л.І. 19 +
Стратегiчне управлiння.Тема 2. Рівні стратегічних рішень і типологія стратегій Федулова Л.І. 25 +
Стратегiчне управлiння.Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії Федулова Л.І. 15 +
Стратегiчне управлiння.Тема 4. Стратегічне планування Федулова Л.І. 9 +
Стратегiчне управлiння.Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації Федулова Л.І. 16 +
Стратегiчне управлiння.Тема 6. Стратегічний потенціал організації і формування її конкурентних переваг Федулова Л.І. 37 +
Стратегiчне управлiння.Тема 7. Портфельні стратегії і управління стратегічною позицією організації Федулова Л.І. 31 +
Стратегiчне управлiння.Тема 9. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень в організації Федулова Л.І. 13 +
Стратегічний маркетинг   155 +
Теоретичні основи товарознавства   100  
Теорія зв’язків з громадськістю Дубовик Т.В.  198 +
Технологiя Java Цензура М.О. 50  
Технологія розробки та тестування програмного забезпечення Чернякін В.П. 197 +
Товарознавство непрод.товарiв Марчук Н.Б. 122  
Товарознавство непродовольчих товарів Марчук Н.Б. 122 +
Товарознавство продовольчих товарів Дончевська Р.С. 101 +
Товарознавство. Електро товари Андрієвська Л.В. 75  
Товарознавство. Культурні цінності Андрієвська Л.В. 29 +
Товарознавство. Меблі Золотарьова О.Г. 55  
Товарознавство. Метало господарчі товари Сім'ячко О.І. 108  
Товарознавство. Парфумерно-косметичнi товари   41  
Товарознавство. Силікатні товари Сім'ячко О.І. 241  
Товарознавство. Текстиль   100  
Товарознавство. Товари з пластмаси   63  
Товарознавство. Харчовi продукти. Зерноборошнянi товари. Голуб Б.О. 169 +
Товарознавство. Харчовi продукти. Мяснi товари. Павлюченко Ю.П. 168 +
Товарознавство. Харчовi продукти. Рибнi товари. Сидоренко О.В. 166  
Товарознавство. Харчовi продукти. Харчові жири. Вєжлівцева С.П 169 +
Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари Бондаренко Є.В. 130  
Товарознавство. Хімічні товари   58  
Товарознавство. Ювелірні вироби   103  
Торговельна логісьтка   65  
Управління інноваціями Підкамінний І.М, Федулова Л.І. 299 +
Управління фінансами підприємств і об'єднань Ситник Г.В. 209 +
Управління фінансами підприємств та об’єднань   247 +
Управлінський облік Прокопова О.М., Кияшко О.М., Головіна Д.В. 246 +
Фiнансове право Сударенко О.В. 235  
Філологія. Частина 1 Ювковецька Ю. О. 1520  
Філологія. Частина 2 Ювковецька Ю. О. 1228  
Філологія. Частина 3 Ювковецька Ю. О. 1227  
Фінанси   273 +
Фінанси підприємства   461 +
Фінансовий менеджмент Блакита Г.В. Адаменко В.В. 235 +
Фінансовий облік Бєлоус Н.Д., Ігнатенко Т.В., Ніколенко Н.В. 452 +
Фінансові послуги Аванесова І.А. 302 +
Фірмовий стиль Файвішенко Д.С. 246 +
Хімічний склад, харчова цінність молока та вершків   100  
Цивільне право Пальчук П.М., Посикалюк О.О. 492 +
Ціноутворення в системі маркетингу Данілова Л.Л. 274 +
Ціноутворення. Методи ринкового ціноутворення (T4) Стояненко І.В. 23 +
Ціноутворення. Склад та структура ціни, особливості її формування (T2) Стояненко І.В. 46 +
Ціноутворення. Ціна як соціально-економічна категорія (T1) Стояненко І.В. 35 +
Ціноутворення. Цінова політика підприємства та порядок її  формування (T6) Стояненко І.В. 64 +
Ціноутворення. Цінова стратегія підприємства (T5) Стояненко І.В. 31 +
Ціноутворення. Ціноутворення в сфері обігу споживчих товарів (T7) Стояненко І.В. 29 +
Ціноутворення. Ціноутворення в сфері послуг (T8) Стояненко І.В. 30 +
Ціноутворення. Ціноутворення як складова економічного управління. Державне регулювання цін (T3) Стояненко І.В. 28 +

 

full

"Scopus"("ско́пус"; недавня версія офіційної назви : SciVerse Scopus) - бібліографічна і реферативна база даних і інструмент для відстежування цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. Індексує 18 000 назв наукових видань по технічних, медичних і гуманітарних науках 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій і сериальные книжкові видання. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах підписки через веб-інтерфейс. Пошуковий апарат SCOPUS інтегрований з пошуковою системою Scirus для пошуку веб-сторінок і патентною базою.

 

 »»  Інструкція користувача Scopus (гостьовий доступ)

 »»  Как опубликоваться в журналах, индексируемых Scopus? (гостьовий доступ)

 »»  Краткое руководство Scopus (гостьовий доступ)

 »»  Практичні рекомендації Scopus (гостьовий доступ)

 

 

 

 

 

eTXT Антиплагиат http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Аналог Advego Plagiatus, правда, перевірка тексту триває довше і перевіряється він більш ретельніше. Зазвичай, у цій програмі відсоток унікальності тексту нижче, ніж у багатьох інших сервісах. Користуватися їй так само просто: спочатку потрібно скопіювати текст у вікно, потім натиснути кнопку перевірки. Через десяток-другий секунд програма видасть результат.


Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/

Одна з кращих і найшвидших програм для перевірки будь-яких текстів на унікальність. Для перевірки тексту, досить просто його скопіювати у вікно з програмою і натиснути кнопку перевірки, сайти, де знайшлися такі ж шматки тексту, відображаються в нижньому вікні програми.


Плагиата НЕТ http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html


Viper http://www.scanmyessay.com (лише для англ. текстів)

 

ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ — ідея сервісу полягала спочатку в перевірці на плагіат курсових та дипломних робіт. Він дійсно корисний для студентів і аспірантів, але дуже слабенький при перевірці звичайних текстів. У загальному і цілому, можете користуватися для будь-якої початкової перевірки на унікальність, але до результатів варто ставитися з підозрою. Краще підкріпити їх результатами в інших системах. Без реєстрації можна перевіряти за раз до 5000 символів, що цілком прийнятно і цього навіть майже завжди вистачить, але можна і зареєструватися.

 

 

Рекомендовані он-лайн ресурси пошуку плагіату:


http://www.content-watch.ru/text/

ще один онлайн сервіс. При перевірці на унікальність він використовує власний алгоритм пошуку в Інтернеті сайти можуть містити матеріали повні або часткові копії заданого тексту. Реєструватися для перевірки на сайті не потрібно . На основі запропонованих варіантів підраховується загальна унікальність тексту у відсотках, а також унікальність щодо кожної знайденої сторінки з збігами. Є можливість подивитися, які частини тексту були знайдені на кожній з проаналізованих сторінок. При цьому існує відмінна можливість ігнорувати певний сайт. До обмежень відноситься довжина тексту до 3000 символів (розширюється до 10.000 символів після реєстрації); до 5 запитів в день на одного користувача (20 після реєстрації).


http://text.ru/

за заявами розробників, це найбільш просунутий сервіс. Він здійснює перевірку на плагіат онлайн за алгоритмом, який вміє наступне:

  • захищати від неякісного рерайта зі зміною кожного п'ятого чи четвертого слова (в текстах, написаних так само, буде виявлений високий відсоток збігів з першоджерелом);
  • також він виявляє просту перестановку слів, фраз і пропозицій місцями; не допоможе і зміна відмінків, часів і інших граматичних категорій слова; не зіграє ролі додавання в вихідне пропозицію нових слів.Виходить, що це найкраще з того, що можуть запропонувати онлайн сервіси. Безкоштовна онлайн перевірка тексту, реєструватися не потрібно. Працює дуже спритно, після перевірки надає звіт з відсотком унікальності, числом знаків з проблемами і без них.


http://www.miratools.ru/

 

PlagiarismCheck розроблена в 2011 році і з тих пір обслуговувала понад 77 000 користувачів з 72 країн світу

 

10 корисних сервісів для перевірки англомовних першоджерел на плагіат

1. http://www.plagtracker.com/

2. http://www.scanmyessay.com/

3. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php

4. http://plagiarismdetector.net/

5. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/

6. http://www.duplichecker.com/

7. http://www.paperrater.com/

8. http://plagiarisma.net/

9. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php

10. http://www.plagium.com/  

11. https://www.bibme.org/grammar-and-plagiarism/

 

 

 

 

 

 

«Если хочешь достичь вершины –

никогда не переставай учиться».

 

Анатолий Шуклецов

 

 

ris_5.

         Жизнь не стоит на месте, для успешной карьеры нам постоянно требуются новые знания, новые профессиональные навыки, иначе хорошее место быстро займет кто-то более компетентный. Если человек хочет быть востребованным специалистом на рынке труда, иметь собственный успешный бизнес, то нужно учиться и своевременно повышать свой профессиональный уровень. Мало найдется людей, кто с этим не согласится. Где только взять время для обучения? Обстоятельства не всегда позволяют все бросить и посвятить учебе несколько лет.

 

        К счастью мы живем во времена практически неограниченных возможностей и стремительно развивающихся технологий, которые меняют привычные представления об образовании. Сегодня дистанционное образование становится все более и более популярным и востребованным.

Для того, чтобы поступить учиться практически в любой ВУЗ мира, достаточно иметь желание учиться, компьютер и выход в интернет.

 

 

Как выбрать ВУЗ для дистанционного обучения?

 

 

          С каждым годом ВУЗов, предлагающих дистанционную форму обучения становится все больше и больше. Как выбрать ВУЗ для дистанционного обучения  и не ошибиться в своем выборе и получить качественное образование?

 

           1. Обратите внимание, чтобы в ВУЗе обязательно был отдельный учебный портал - СДО (система дистанционного обучения) и Личный кабинет для каждого студента, в котором представлен в полном объеме учебный материал для изучения специальности (слайд-лекции, электронные учебники, видео-материалы, электронные тесты для сдачи экзаменов и зачетов).

 

           2. На сайте ВУЗа обязательно должна быть представлена информация о том, как организован процесс дистанционного обучения. Заведений, на сайтах которых можно найти лишь самые общие сведения, стоит избегать – поступая в них, вы покупаете кота в мешке.

 

           3. Хороший знак – наличие куратора (тьютора), который будет сопровождать обучающий процесс. Обязательно узнайте, предоставляет ли ВУЗ такую возможность, т.к часто используются только почтовые роботы. Если учебное заведение предоставляет возможность студенту обращаться к тьютору за личной консультацией, имеет Службу технической поддержки студентов, значит это учебное заведение действительно заинтересовано в подготовке высокопрофессиональных специалистов.

 

            4. И, наконец, не поленитесь узнать отзывы выпускников ВУЗа, кто уже учился в этом институте и получил диплом. Ознакомившись с мнением людей, которые уже прошли обучение в этом учебном заведении, вы сможете принять действительно верное решение: поступать учиться в этот ВУЗ или нет.

 

 

 

По материалам сайта Института Позитивных Технологий и Консалтинга