^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

12-14 червня 2018р. лабораторія дистанційного навчання проводила семінар “Підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ в системі дистанційного навчання Moodle”. Для проведення семінару був розроблений очно-дистанційний курс як навчальний тренінг для викладачів.

 Мета курсу полягає у формуванні у  викладачів теоретичних знань та набуття ними практичних навичок роботи в СДН Moodle з метою розробки, вдосконалення, управління та використання у навчальному процесі власних дистанційних курсів відповідних дисциплін.

Предметом курсу є сучасні технології створення дистанційних курсів з використанням ресурсів та елементів курсу в СДН Moodle, а також рекомендованого програмного забезпечення.

Завданнями вивчення курсу є засвоєння викладачами технологій розробки та викладання власного дистанційного курсу, а саме:

 • вивчення структури та контенту ДК; засобів керування та редагування дистанційного курсу, створення груп студентів; методів дистанційного викладання, спілкування та оцінювання;
 • способів форматування та конвертації в рекомендовані формати навчально-методичних матеріалів (документів та презентацій) для  публікації в дистанційному курсі;
 • методу завантаження на сервер СДН підготовлених файлів навчально-методичних матеріалів та посилання на них в дистанційному курсі;
 • створення посилань на каталоги та зовнішні Web-сторінки;
 • технології створення та форматування найпростішої Web-сторінки засобами вбудованого WYSIWYG-редактора Richtext;
 • технології обробки та вставки зображень у Web-сторінку;
 • технології створення та форматування електронної Книги;
 • правил розмітки тестів різних типів; задання установок тесту; створення категорій для тесту в Банку питань; імпорту питань з файлу розмітки в Банк питань; можливості редагування питань в Банку питань; формування тестів для самопідготовки та екзамену з категорій для тесту в Банку питань; методології тестування та оцінювання.

Результати вивчення курсу (компетентності):

- Знати

 • Фундаментальні основи СДН Moodle.

- Вміти

 • Використовувати засоби СДН Moodle для наповнення власного дистанційного курсу навчально-методичними матеріалами;
 • Використовувати дистанційний курс як навчально-методичну підтримку відповідної дисципліни в навчальному процесі.

Очно-дистанційний курс “Підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ в системі дистанційного навчання (СДН) Moodle”  базується на знаннях, які викладачі отримують в результаті самостійного вивчення деяких навчальних дистанційних курсів в розділі «Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів», розроблених лабораторією дистанційного навчання:

Програмою та робочою програмою курсу передбачено вивчення вбудованих засобів СДН Moodle та використання рекомендованих сучасних інструментальних та програмних засобів та технологій.

Тематичний план складається з 6 тем:

Структура курсу виглядає як перелік тем для роботи кожного викладача в своїй темі:

 Посилання "Приклади дистанційних курсів" відкриває перелік кращих розробок викладачів КНТЕУ.
Теоретична частина семінару демонструвалась на екрані за допомогою проектору.
Для практичної роботи були складені Завдання та методичні вказівки щодо виконання:

В своїй темі кожний викладач має створити 14 посилань на навчально-методичні матеріали різних видів, які розміщені в підготовленій папці Матеріали для вправ (НМКД):

За підсумками семінару  викладачі загалом виконали завдання. Особливо кропітка робота була по створенню тесту. Завдяки розробленій покроковій інструкції та відеоролику викладачі самостійно успішно засвоїли технологію використання тестової системи Moodle.

На Форумі викладачі висловили враження від семінару та пропозиції:

Дякуємо керівництву за організацію та викладачам за інтенсивну роботу на семінарі, та сподіваємося на плідну роботу в системі дистанційного навчання КНТЕУ Moodle.