^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

»» Статут КНТЕУ

»» Положення про дистанційне навчання в КНТЕУ

»» Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею

»» Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти КНТЕУ

»» Правила внутрішнього розпорядку в КНТЕУ

»» Антикорупційна програма

»» Інструкція з діловодства

»» Положення про дистанційне навчання в Україні

»» Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні

»» Закон України ”Про вищу освіту”

»» Закон України ”Про захист персональних даних”

»» Закон України ”Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами”

»» ПЕРЕЛІК платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та омунальної форми власності

»» Ліцензія на авторське право застосування Moodle

»» Стандарт SCORM і його застосування

»» Закон України Про доступ до публічної інформації

»» Наказ України Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями